مرور رده

قدم سوم یادگیری زبان

American English file 4 syllabus

سطح: بعد از متوسطه upper intermediate

تعداد دروس: 10 درس

درس 1: گرامر: question formation/ افعال کمکی، واژگان: درک مطلب، صفات تفضیلی، modifiers

درس 2: گرامر: حال کامل ساده و استمراری/ استفاده از صفات به جای اسم، adjective orders، واژگان: بیماری و جراحت، مد و پوشاک

درس 3: گذشته کامل استمراری، narrative tense/ جایگاه قیود و عبارت های قیدی، واژگان: مسافرت با هواپیما،قید و عبارات قیدی

درس 4: گرامر: آینده کامل و آینده استمراری/ zero and first conditionals، future time clause، گرامر: محیط زیست، آب و هوا، اصطلاحات با take

درس 5: گرامر: unreal condition/ structure after wish، واژگان: احساسات، بیان احساسات با افعال و صفات

درس 6: گرامر: gerunds and infinitives/ used to، get used to، be  used to، واژگان: موسیقی، خواب

درس 7: افعال modal/ verb of sense، واژگان:بدن، verb often confuse

درس 8: گرامر:مجهول/ reporting verbs، واژگان: جرم و مجازات، رسانه ها

درس 9: clause of contrast and purpose/ اسامی جمع و غیر قابل شمارش، واژگان: تبلیغات، کسب و کار، پیشوند و پسوند

درس 10: گرامر: کمیت و مقدار/ حروف تعریف، واژگان:علوم، collocation

 

 

مشاوره از طریق واتساپ