مرور رده

قدم صفر یادگیری زبان

American English file 1 syllabus

 سطح: مبتدی Elementary

تعداد دروس: 12 درس

درس1: گرامر: افعال To be/ ضمایر فاعلی، واژگان: ایام هفته، اعداد0-100، خوشامدگویی، جهان

درس 2: گرامر: حروف تعریف/صفات/افعال دستوری/modifiers ،واژگان:اشیا، رنگ، صفت، احساسات

درس3: گرامر: حال ساده/ کلمات سوالی، واژگان:شغل، Verb phrase، کلمات سوالی

درس4: گرامر: whose/مالکیت،حروف اضافه زمان و مکان، قرارگیری قیود،واژگان: خانواده، فعالیت های روزانه/ قیود و adverbs of frequency

درس5: گرامر: Can، Can’t/ حال استمراری، واژگان: فصل ها و آب و هوا/ Verb phrase

درس6: گرامر: ضمایر مفعولی/like واژگان: تقویم، موسیقی

درس7: گرامر: گذشته ساده/افعال بی قاعده و با قاعده، واژگان:ساختار لغات/اصطلاحات زمان گذشته،go،have، got

درس8: گرامر: گذشته ساده، there is، there are، اسامی جمع،there was، there were ،واژگان: افعال بی قاعده، منزل و خانه

درس9: گرامر: اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش، کمیت و مقدار/صفات  مقایسه ای واژگان: غذا، اعداد

درس10: گرامر: صفات عالی، be going to، اصطلاحات مربوط به زمان آینده، واژگان: ساختمان و مکان، تفریحات، verb phrase

درس 11: گرامر: قیود/verb+infinitive، واژگان: افعال رایج، اینترنت

درس12: گرامر: حال ساده/ گذشته ساده،واژگان:قسمت سوم  افعال بی قاعده،مرور word group

 

 

مشاوره از طریق واتساپ