مرور رده

قدم اول یادگیری زبان

American English file 2 syllabus

سطح: پیش از متوسطه  pre intermediate

تعداد دروس: 12 درس

در این سطح زبان‌آموزان وارد دوره قبل از متوسطه یا pre intermediate  می‌شوند.

درس 1: گرامر: کلمات پرسشی، گذشته ساده/  گذشته استمراری. واژگان: اعداد، common verb phrase، توصیف افراد، ظاهر، شخصیت و لباس

درس2: گرامر: گذشته ساده/ گذشته استمراری، افعال با قاعده و بی‌قاعده. واژگان: تفریحات،حروف اضافه زمان و مکان، verb phrase

درس3: گرامر: be going to/ آینده استمراری، عبارات موصولی. واژگان: هواپیما،افعال همراه با حروف اضافه

درس 4: گرامر:حال کامل، something، anything، nothing. لغات:خرید کردن، صفات، house work make or do?

درس5:  گرامر: صفات مقایسه ای و قیود/ مقدار و کمیت .واژگان: اصطلاحات مربوط به زمان، توصیف شهر یا روستا، بدن و سلامتی

درس6: گرامر: will and won’t/ مروری بر زمان افعال. واژگان: opposite verb، verb+back،  صفات و حروف اضافه

درس7: گرامر: infinitve، gerund، must and have، واژگان: verbs+ infinitives ، verbs+gerunds، modifires

درس8: گرامر: should، جملات شرطی نوع اول، واژگان: possessive pronouns

درس 9: گرامر: جملات شرطی نوع دوم/ present perfect، واژگان:حیوانات، ترس و لغات مرتبط با آن، بیوگرافی

درس 10: گرامر: افعال مجهول، used to، might  واژگان:موضوعات مربوط به مدرسه

درس 11: گرامر: توصیفات مربوط به حرکت، word of phrasal verb، so، neither  واژگان:ورزش، تشابهات

درس12: گذشته کامل/ نقل قول مستقیم .واژگان: verb phrase،say or tell، مرور

 

مشاوره از طریق واتساپ