حروف صدادار و بی صدا در زبان انگلیسی

گرامر مبتدی | vowels and consonants

حروف صدادار و بی صدا

حروف صدادار و بی‌ صدا :

اولین درس گرامر  در آموزش زبان انگلیسی شما شناخت کوچکترین اجزای تشکیل دهنده زبان انگلیسی است یعنی، حروف (حروف صدادار و بی صدا). در زبان انگلیسی 26 حرف وجود دارد . توجه کنید:

Aa    Bb    Cc    Dd    Ee    Ff    Gg    Hh    Ii    Jj    Kk    Ll    Mm    Nn    Oo    Pp    Qq    Rr    Ss    Tt    Uu    Vv   Ww    Xx   Yy   Zz

این حروف به سه دسته تقسیم می‌شوند، حروف بی‌صدا (consonants) و حروف صدادار (vowels) و۲ حرف W و Y نیمه صدادار (semi-vowels).

حروف  صدادار (Vowels) عبارتند از:

A , E, I, O, U

 حروف صدادار (Vowels) حروفی هستند که به طور مستقل تلفظ میشوند و هر کدام از آن ها می توانند به تنهایی یک هجا یا بخش را تشکیل دهند . حروف صدادار به کمک حنجره ادا میشوند و نفس در موقع بیان حروف صدادار (حنجره ای) به هنگام خروج از ریه ها ، در گلو با موانعی برخورد کرده موجب لرزش تار های صوتی می شود و بالاخره به طور آزاد از دهان بیرون میاید.

حروف نیمه صدادار (Semi-vowels) که شامل دو حرف W , Y می باشند گاهی جزو حروف صدادار و گاهی جزو حروف بی صدا محسوب میشوند. اگر در اول جمله قرار بگیرند ، بی صدا خواهند بود و اگر در آخر کلمه قرار بگیرند صدادار حساب میشوند. به مثال های زیر توجه کنید :

Yesterday (بی صدا)

Yogurt (بی صدا)
Wall (بی صدا)
City (صدا دار)
Baby (صدا دار)
Row (صدا دار)

بقیه حروف بی‌صدا و یا (consonants) نامیده می‌شوند.  حروف بی صدا حروفی هستند که بدون دخالت حروف صدادار قابل تلفظ نیستند . حروف بی صدا (دهانی) آن دسته از حروف هستند که نفس در بیان آن ها به هنگام خروج از ریه ها ، در گلو با موانع دهان ، لب ها ، زبان یا دندان ها مواجه می شوند.

حالا اصلا چرا باید فرق این حروف را بدانیم؟

در زبان انگلیسی دو حرف تعریف نکره وجود دارد، a , an .زمانی از حرف نکره a استفاده میکنیم که کلمه (noun) بعدی با حروف صدادار شروع شده باشد و بالعکس، زمانی از حرف تعریف an استفاده می‌کنیم که کلمه بعد با یکی از حروف بی‌صدا شروع شده باشد. هر دو ایم حروف نکره به معنای “یک” هستند. نگاهی به کلمات زیر بیاندازید و توجه کنید که هر کلمه با چه نوع صدایی شروع شده است.

Apple                 An apple

Desk                  A desk

Orange              An orange

Kite                   A kite

Ice cream          An ice cream

نکته خیلی مهم:

این قاعده کلی استثناهایی هم دارد. در واقع زمانی از an استفاده می کنیم که اسم با آوای صدادار شروع شود. در برخی موارد محدود اسامی که با حرف صدادار شروع می شوند با آوای صدادار شروع نمی شوند و برعکس حروف که با حرف بی صدا شروع می شوند با آوای صدادار شروع می شوند. به مثال های زیر توجه کنید:

an hour  (یک ساعت)

تلفظ واژه hour به صورت فونتیک به شکل /aʊər/ است. یعنی h اول آن تلفظ نمی شود پس آوای اول آن صدادار است. در نتیجه به جای a از an استفاده می کنیم. در مقابل در حالت برعکس داریم.

a university  (یک دانشگاه)

تلفظ واژه  university به صورت فونتیک به شکل (یونیورسیتی) /junɪˈvɝsəti/ است، یعنی در ابتدای آن آوای بی صدای “ی” را داریم. پس به جای an از a استفاده می کنیم.

 

3 نظرات
  1. Paultox می گوید
  2. Marytox می گوید
  3. Lisatox می گوید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره از طریق واتساپ